Algemene voorwaarden

Levering, zolang de voorraad strekt. Copyright Beate Uhse© 2012, alle rechten voorbehouden. Voor de gevolgen van drukfouten kunnen wij géén aansprakelijkheid aanvaarden. Op deze voorwaarden en de tot stand gekomen overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Beate Uhse heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer : Verleidingsbon
Verstigings adres : Walsoordensestraat 70
4588 KD Walsoorden
Bereikbaarheid via Contact

Koopovereenkomst
Nadat u een bestelling aan ons hebt doorgegeven, is de koopovereenkomst een feit. Wij behouden ons het recht voor, bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden. Door te bestellen accepteert u de toepasselijkheid van de algemene leveringsvoorwaarden.

Product kenmerken 
De Verleidingsbon is een giftcard met een unieke code die een bepaalde waarde vertegenwoordigd. U dient de Verleidingsbon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies vindt geen vergoeding plaats.

Het tegoed op de Verleidingsbon is één jaar geldig vanaf de uitgiftedatum en vervalt automatisch 1 jaar later.
Het tegoed van de Verleidingsbon kan voor meerdere bestellingen worden gebruikt, zolang de bon een restwaarde heeft en de vervaldatum niet is verstreken.
De Verleidingsbon (of de restwaarde) kan niet ingewisseld worden voor contanten.
Het op welke wijze dan ook reproduceren van de Verleidingsbon is verboden.
Verkoop vind uitsluitend plaats door www.verleidingsbon.nl of anderen zoals vermeld bij Inleveren & Verkooppunten.
Zodra het hele bestelproces succesvol is afgerond wordt het productieproces automatisch gestart. Na een afgerond bestelproces is het dus niet meer mogelijk wijzigingen in het afleveradres, mailadres,… aan te brengen. U ontvangt een bevestigingsmail van uw bestelling.

Levering
Beate Uhse betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden. Beate Uhse verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan ons kenbaar heeft gemaakt. Dit houdt in dat u uw bestelling ook op een ander adres kunt laten bezorgen. Dit kun u aangeven tijdens het bestellen. De verleidingsbon is doorgaans uit voorraad leverbaar. Indien deze tijdelijk niet voorradig is houden wij uw bestelling aan tot deze alsnog geleverd kan worden.

Bijdrage verzendkosten
Om uw bestelling naar het door u vermelde adres te versturen betaalt u 1 keer verzendkosten à € 1,99 per bestelling, dit ongeacht het aantal u besteld.

Betaalwijze
Het door u verschuldigde bedrag dient eerst betaald te worden alvorens de Verleidingsbon wordt verzonden. Dit kan op de volgende manier:

Via creditcard:
Betalen met creditcard is een eenvoudige en veilige manier om aankopen te doen. U kunt alle kaarten met VISA- of MasterCardsymbool gebruiken. Deze moeten wel uitgegeven zijn door een in Nederland gevestigde bank. Bij betaling met VISA/MasterCard behoudt Beate Uhse zich het recht voor om te controleren of de kaart geldig is, of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en of de adresgegevens van de klant juist zijn.

Via iDeal:
Met iDeal kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDeal, zonder dat u zich hiervoor hoeft aan te melden. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank.

Via Paypal:
Bij een online bestelling kunt u en Beate Uhse/Verleidingsbon online geld overmaken en ontvangen. Paypal helpt uw creditcardinformatie te beschermen met geavanceerde beveiligingssystemen en fraudepreventiesystemen. Paypal maakt uw financiële informatie niet bekend aan Beate Uhse/Verleidingsbon. Betalen of geld overmaken met Paypal is gratis.

Inleveren & Verkooppunten
De Verleidingsbon kunt u gebruiken als betaalmiddel bij alle aangesloten bedrijven vermeld bij Inleveren & Verkooppunten. Tevens kunt u de Verleidingsbon ook aanschaffen bij alle aangesloten bedrijven vermeld bij Inleveren & verkooppunten. U dient dan rekening te houden met de algemene leveringsvoorwaarden van het desbetreffende bedrijf.

In gebreke blijven
Natuurlijk hopen wij dat het nooit voor zal komen, maar mocht u achter gaan lopen met betalen, dan hebben wij het recht om u, na aangemaand te zijn, kosten in rekening te brengen conform WIK 14 dagen na die ingebrekestelling.
Teven bent u een rentevergoeding van 1,95 % per maand verschuldigd over het volledige openstaande saldo.
Als Beate Uhse de vordering wegens niet-betaling over moet dragen aan een incassobureau wordt het orderbedrag (opgehoogd met de rentevergoeding) bij overdracht door het incassobureau verhoogd conform bovenstaande tabel met een minimum van € 40.-. Tevens wordt dan het totale openstaande bedrag in rechte opeisbaar.
Het totale openstaande bedrag wordt eveneens direct opeisbaar, als u als koper bewust onjuiste informatie hebt gegeven om een bestelling geleverd te krijgen, terwijl u deze bestelling beslist niet zou hebben gekregen als u aan ons de juiste informatie had verstrekt
* Genoemde bedragen en percentages zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Hoofdsom Incassokosten Minimum Maximum
Over de eerste €2.500,- 15% €40,00 €375,00
Over de volgende €2.500,- (tot €5.000,-) 10% €625,00
Over de volgende €5.000,- (tot €10.000,-) 5% €875,00
Over de volgende €190.000,- (tot &euro200.000,-) 1% €2.775,00
Boven de €200.000,- 0,5% €6.775,00

Retourneren
Wij wijzen u erop dat bestellingen die u maakt definitief zijn. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de overeenkosten die u sluit aangezien de verleidingsbon wegens de unieke code persoonlijk is van aard.

Leeftijd
Wilt u bestellen op onze site, dan moet u 18 jaar of ouder zijn.

Persoonsgegevens
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Beate Uhse. De gegevens die u ons doorgeeft worden door ons opgeslagen in een bestand en gebruikt voor interne en geautomatiseerde verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en van onze bedrijfsvoering, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede voor het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen of van door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Wenst u geen mailings meer van ons te ontvangen, dan kunt u ons dat schriftelijk mededelen. Heeft u bezwaar tegen verstrekking van naam- en adresgegevens aan derden, dan kunt u ons dat eveneens schriftelijk mededelen.

Algemeen
Door uw bestelling geeft u te kennen , dat u met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Beate Uhse heeft het recht om haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen. Beate Uhse behoudt zich tevens het recht voor om , indien de banken overgaan tot – of een wijziging aanbrengen- de berekening van de kosten van het betalingsverkeer, door te belasten.